Kumbhakonam

Yatrinivasa at Kumbhakonam

Nov
20
His Holiness Sri Suyateendra Teertha Swamiji has taken up a project of constructing Yatri Nivasa at Sri Vijayeendra Teerthara Sannidhana, Kumbhakonam. Sri Swamiji performed Bhoomi Pooja for the proposed constrution on 19.11.2012.
Posted By Shireesha Sharma read more

Lunar Eclipse : 10-12-2011

Dec
11

The last lunar eclipse of the year 2011 was on 10/12/2011. It started around 6.15pm and lasted till 9.48pm.

Posted By Vijayadhwaja read more

Bhoomi Pooja At Kumbhakonam for 5Crore Project by Sri Suyateendra Teertharu

Dec
09
ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀ ೧೦೮ ಶ್ರೀ ಸುಯತೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಜೈತ್ರ ಯಾತ್ರೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ ೦೯-೧೨-೨೦೧೧ರಂದು ಕುಂಭಕೋಣಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಪೂರ್ವೀಕರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪರಮ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.
Posted By Vijayadhwaja read more
Posted By Shireesha Sharma read more
Subscribe to Kumbhakonam