Swamiji's Tour

Shri Venkaiah Naidu's Visit

Sep
14

Urban Devolopment Minister Shri Venkaiah Naidu visited Shri Raghavendra Swamy Mutt, Barkathpur, Hyderabad

Posted By Webmaster read more

H.H. Shri Swamiji Digvijaya to Tirumala

Jul
21

Parama Poojya H.H. Shri Subudhendra Teertha Swamiji visited to Shri kshetra Tirumala, and had the darshanam of Lord Venkateshwara Swamy.

Posted By shrinidhi69 read more

Visit to Pajaka and Kunjarugiri

May
23
His Holiness Sri Subudhendra Teertha Swamiji visited the holy place Pajaka, the birth place of Dwaita philosopher Shri Madhwacharya. Sri Swamiji performed Madhu(Honey)Abhisheka to Madhwacharya Paduka and then performed Samsthana Pooja infront of Acharya Madhwa's idol installed by Sri Vadiraja Teertharu.
Posted By Shireesha Sharma read more

Haveri Pura Pravesha

May
16
After completing the first commemoration of his Saint life conducted at Hosaritti village His Holiness Sri Subudhendra Teertha Swamiji received honour at Haveri town as well. The devotees of Haveri received Sri Swamiji through elephant procession.
Posted By Shireesha Sharma read more

First Anniversary Celebration at Hosaritti

May
15
The people of devotees drenched in celebration of the first anniversary of His Holiness Sri Subudhendra Teertharu of Peetarohana at Hosariiti. Devotees of Hosaritti gave a warm welcome to Swamiji in a grand manner.
Posted By Shireesha Sharma read more

Sri Narasimha Jayanthi at Hubli 2014

May
15
Devotees residing in and around Hubli had darshana of the rarely seen idol of Shodasha Bahu Narasimha Devaru (16 armed Narasimha) on this Narasimha Jayanti (14.05.2014).
Posted By Shireesha Sharma read more

Purapravesha and Guruvandana Program at Hubli

May
13
The devotees of Hubli gave a grand and heartfelt welcome(Purapravesha) to His Holiness Sri Subudhendra Teertha Swamiji on 12th May 2014. The devotees participated in a huge number and performed dance etc.,
Posted By Shireesha Sharma read more

H.H. Shri Swamiji's Tour - May 2014

May
03
His Holiness Sri Swamiji will be participating in various programs arranged in southern Karnataka.
Posted By shrinidhi69 read more

Mahabhisheka at Bengalooru

Nov
14
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠದಲ್ಲಿ ರಾಯರ ಮಠದ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಮೆ ಶ್ರೀ ಮೂಲರಘುಪತಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಯತೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಮಹಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
Posted By Vijayadhwaja read more

Celebration of Sri Jayateerthara Aradhane and 1st year anniversary of Sheshadripuram Rayara Matha.

Jul
08
ಹಂಸನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂಪರೆಯಾದ ಶ್ರೀ ಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಮೂಲಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ನಂಜನಗೂಡು ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠದ ಪೂರ್ವೀಕ ಗುರುಗಳಾದ ಮಾದ್ವ ವಾಜ್ಞ್ಮಯ ಜಗತ್ತಿನ ಮಹದ್ಗ್ರಂಥವಾದ ಶ್ರೀಮನ್ಯಾಯಸುಧಾದ ಕರ್ತೃಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಮಜ್ಜಯತೀರ್ಥರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂನ ಶಾಖಾಮಠದ ಪ್ರಥಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಶ್ರೀ ರಾಯರ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಯತೀಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವೈಭವವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು
Posted By Vijayadhwaja read more

Pages

Subscribe to Swamiji's Tour